ดูข้อมูล

การแสดงเขตพื้นที่ต่างๆ

เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการ

จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ กรุงเทพ [[ selectedArea ]]

แบ่งตามประเภทต้นไม้

ปลูกไปแล้ว [[ computeTreeCount(currentReports) ]] ต้น

สังกัด [[ report.organization_json.organization_category_name ]]
หน่วยงาน [[ report.organization_json.name ]]
สถานที่ [[ report.location_amphoe]]
วันที่ปลูก [[ report.planted_date_text ]]
จำนวนต้นไม้ [[ report.total_interested_tree ]] ต้น
รายละเอียด [[ item.info ]] - ไม้เลื้อย [[ item.category_info ]]